اطلاعیه شماره 2

 | Post date: 2013/05/5 | 

با توجه به اینکه چاپ فصلنامه به زبان انگلیسی میباشد لذا عزیزانی که مقاله آنها پذیرفته می شود لازم است که طبق فرمت اعلام شده که در قسمت راهنمای نگارش مقاله قابل دسترس است، مقاله خود را ترجمه و ارسال نمایید.

در ضمن علاقمندان میتوانند جهت ترجمه مقاله خود به زبان انگلیسی با موسسه طرف قرارداد پژوهشکده تماس حاصل فرمایند

شماره تماس 66939812


Designed & Developed by : Yektaweb